بان کی مون وارد “اربیل” عراق شد

بان کی مون وارد "اربیل" عراق شددبیر کل سازمان ملل و هیئت ...

Read More