سخنرانی جهانگیری در همایش “اقتصاد مقاومتی و نقش احزاب در تبیین سیاست‌های کلی انتخابات”

سخنرانی جهانگیری در همایش "اقتصاد مقاومتی و نقش احزاب در ...

Read More