جنگنده‌های ائتلاف به دنبال نابودی شهر “الباب”/کوچ گسترده داعش از شمال “حلب”

جنگنده‌های ائتلاف به دنبال نابودی شهر "الباب"/کوچ گسترده ...

Read More