10 مسجد در بخش چنار رود در حال ساخت هستند

10 مسجد در بخش چنار رود در حال ساخت هستندفرماندار چادگان گفت: کلنگ 14 مسجد به نام چهارده ...

Read More