برانکو: 10نفره بازی باخته را بردیم تا شخصیت پرسپولیس را نشان دهیم

برانکو: 10نفره بازی باخته را بردیم تا شخصیت پرسپولیس را نشان دهیم. آنها در بازی امروز چیزی برای از دست ...

Read More