کاهش 1.8 درصدی تولید فولاد ایران 2 ماه پس از لغو تحریم‌ها

کاهش 1.8 درصدی تولید فولاد ایران 2 ماه پس از لغو تحریم‌هاآمارهای انجمن جهانی فولاد نشان داد که ...

Read More