سویا 1 بارسلونا 2/خروج کاتالان ها از بحران با درخشش مسی

سویا 1 بارسلونا 2/خروج کاتالان ها از بحران با درخشش مسیبارسلونا موفق شد در سویل تیم سویا را دو بر ...

Read More