۱۳۰ میلیون نفر در جهان برای زنده ماندن به کمک نیاز دارند

۱۳۰ میلیون نفر در جهان برای زنده ماندن به کمک نیاز دارنددبیر کل سازمان ملل در پیامی به مناسبت روز ...

Read More