محکومیت ۱۱۰ میلیاردی شرکت خصوصی در اصفهان

محکومیت ۱۱۰ میلیاردی شرکت خصوصی در اصفهانمدیرعامل شرکتی خصوصی در اصفهان به 113 میلیارد ...

Read More