ایرباس ۱۱۰۰ نفر را اخراج می‌کند

ایرباس ۱۱۰۰ نفر را اخراج می‌کندشرکت ایرباس در چهارچوب سیاست های ادغام فعالیت ...

Read More