تحولات فلسطین محور دیدار «بوگدانوف» و «مشعل»

تحولات فلسطین محور دیدار «بوگدانوف» و «مشعل»رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس روز سه شنبه در ...

Read More