ابطال مجوز ۲۲۲ صرافی غیرمجاز

ابطال مجوز ۲۲۲ صرافی غیرمجازمعاون نظارتی بانک مرکزی با تاکید بر ضرورت اطلاع از ...

Read More

راه‌اندازی سیستم صدور مجوز ساختمان آنلاین در شهرداری کابل

راه‌اندازی سیستم صدور مجوز ساختمان آنلاین در شهرداری کابلمسئولین شهرداری کابل امروز یکشنبه ...

Read More

چرا وزیر ورزش مجوز کتبی برای انتخابات فوتبال نمی دهد؟

چرا وزیر ورزش مجوز کتبی برای انتخابات فوتبال نمی دهد؟این خودداری دیگر خیلی مشکوک شده و باید تا ...

Read More