متهم ۳میلیاردی هنگام ورود به کشور دستگیر شد

متهم ۳میلیاردی هنگام ورود به کشور دستگیر شد رئیس پلیس بین الملل ناجا از بازداشت فردی به اتهام خیانت در امانت به مبلغ ۳ میلیارد ریال خبر داد. خبرگزاری مهر: رئیس پلیس بین الملل ناجا از ...

Read More