داعش:سر اوبامارا به زودی می بریم +عکس

داعش:سر اوبامارا به زودی می بریم +عکساین روزها شاهد تهدیداتی از سوی داعش برای کشورها ...

Read More