تمدید «عهد شکنی» آمریکا از سوی اوباما

تمدید «عهد شکنی» آمریکا از سوی اوبامااوباما طی نامه‌ای به کنگره آمریکا خواستار ...

Read More