آیت الله «سید محمد نقی شاهرخی» درگذشت

آیت الله «سید محمد نقی شاهرخی» درگذشتآیت الله سید محمد نقی شاهرخی نماینده سابق مردم ...

Read More