ادعای «رویترز» درباره نحوه خروج نیروهای روسیه از سوریه

ادعای «رویترز» درباره نحوه خروج نیروهای روسیه از سوریهیک رسانه انگلیسی روز چهارشنبه (30 مارس/11 ...

Read More