میدان امام (ره) اصفهان خاموش می شود

میدان امام (ره) اصفهان خاموش می شودمراسم ساعت زمین در میدان امام (ره ) برگزار می‌شود.میدان ...

Read More