اشغال یک شهرک در «درعا» سوریه توسط داعش

اشغال یک شهرک در «درعا» سوریه توسط داعشوبگاه خبری «عنب» گزارش داد که عملیات این ...

Read More