داعش در پی انتخاب جانشین برای «خلیفه»

داعش در پی انتخاب جانشین برای «خلیفه»یک مرکز وابسته به مخالفان سوریه مدعی شد ...

Read More