آغاز مراسم تشییع پیکر هنرمند فقید «ثریا حکمت»/ حضور رئیس سازمان سینمایی در این مراسم

آغاز مراسم تشییع پیکر هنرمند فقید «ثریا حکمت»/ حضور رئیس سازمان سینمایی در این مراسممراسم تشییع پیکر ثریا حکمت به ...

Read More