ثبت 22 وقف جدید در مازندران

ثبت 22 وقف جدید در مازندران22 وقف جدد از آغاز امسال تاکنون در مازندران ثبت شده ...

Read More

ثبت 11 وقف جدید به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در اصفهان

ثبت 11 وقف جدید به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در اصفهانمدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: ...

Read More