بازتاب آزادسازی «تدمر» سوریه از اشغال داعش/ ادعاهای وزیر خارجه سعودی علیه ایران

بازتاب آزادسازی «تدمر» سوریه از اشغال داعش/ ادعاهای وزیر خارجه سعودی علیه ایراناظهارات بشار اسد پس از آزادی تدمر ...

Read More