بحرین موشک های پیشرفته «تاو» می خرد

بحرین موشک های پیشرفته «تاو» می خردمنابع نظامی بحرین اعلام کردند این کشور قصد دارد ...

Read More