آمریکا برای اولین‌بار از بمب‌افکن «بی52» در افغانستان استفاده کرد

آمریکا برای اولین‌بار از بمب‌افکن «بی52» در افغانستان استفاده کردبرای اولین بار طی 10 سال اخیر آمریکا از ...

Read More