برقراری ۵۴هزار تماس با «۱۴۸۰» به خاطر کرونا

برقراری ۵۴هزار تماس با «۱۴۸۰» به خاطر کرونا مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور از برقراری بیش از ۵۴ هزار تماس تلفنی به دلیل مشکلات روانشناختی ناشی از کرونا با خط ۱۴۸۰ (صدای ...

Read More