«ای کاش گل سرخ نبود»؛ رُمانی در قالب شعری بلند

«ای کاش گل سرخ نبود»؛ رُمانی در قالب شعری بلندنام رمان از ترانه ای تركی و قدیمی گرفته شده ...

Read More