پرچم نیوزلند «انگلیسی» باقی می‌ماند

پرچم نیوزلند «انگلیسی» باقی می‌ماندتفاوت 7 درصدی موافقان و مخالفان باعث شد نتیجه ...

Read More