آخرین نَفَس‌های داعش در «موصل»/چشم طمع آمریکا به پایگاه «القیاره»

آخرین نَفَس‌های داعش در «موصل»/چشم طمع آمریکا به پایگاه «القیاره»ارتش و نیروهای مردمی عراق اخیرا منطقه ...

Read More