«آیینه جان» در پنجره‌ای رو به آفتاب منعکس می‌شود

«آیینه جان» در پنجره‌ای رو به آفتاب منعکس می‌شود"آیینه جان" از جمله شعرهای "مشفق کاشانی" در ...

Read More