چگونه گلوله‌های نامرئی مهره‌های کلیدی سیاسی، نظامی، امنیتی و علمی را می‌کشند؟

چگونه گلوله‌های نامرئی مهره‌های کلیدی سیاسی، نظامی، امنیتی و علمی را می‌کشند؟
تمرکز اصلی سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای غربی تمرکز بر روی ترکیبات شیمیایی است که با وجود ایجاد عوامل مرگ نظیر حمله شدید قلبی به واسطه قرار داشتن جزو عناصر طبیعی بدن در کالبدشکافی به عنوان عامل مرگ قابل شناسایی نباشند و در همین راستا برخی از ترکیبات پتاسیم مورد توجه قرار گرفته که می‌تواند چنین اثری را در پی داشته باشد.

چگونه گلوله‌های نامرئی مهره‌های کلیدی سیاسی، نظامی، امنیتی و علمی را می‌کشند؟

تمرکز اصلی سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای غربی تمرکز بر روی ترکیبات شیمیایی است که با وجود ایجاد عوامل مرگ نظیر حمله شدید قلبی به واسطه قرار داشتن جزو عناصر طبیعی بدن در کالبدشکافی به عنوان عامل مرگ قابل شناسایی نباشند و در همین راستا برخی از ترکیبات پتاسیم مورد توجه قرار گرفته که می‌تواند چنین اثری را در پی داشته باشد.
چگونه گلوله‌های نامرئی مهره‌های کلیدی سیاسی، نظامی، امنیتی و علمی را می‌کشند؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *