مراقب تحریف تعبیر «آتش به اختیار» رهبر انقلاب باشیم

مراقب تحریف تعبیر «آتش به اختیار» رهبر انقلاب باشیم
بنابراین، دستور رهبر انقلاب حاوی چند واقعیت عینی است: یک، همچنان در جنگ بزرگ فرهنگی هستیم؛ دو، قرارگاه‌های فرهنگی که از پشتیبانی قانونی و مالی قابل توجهی برخوردارند (لیست آنها در قانون بودجه موجود است)، توان فرماندهی ستاد و صف را برای غلبه بر دشمن نداشته‌اند؛ سه، هدف دشمن است و نباید مسیر آتش به سمت جبهه خودی باشد.

مراقب تحریف تعبیر «آتش به اختیار» رهبر انقلاب باشیم

بنابراین، دستور رهبر انقلاب حاوی چند واقعیت عینی است: یک، همچنان در جنگ بزرگ فرهنگی هستیم؛ دو، قرارگاه‌های فرهنگی که از پشتیبانی قانونی و مالی قابل توجهی برخوردارند (لیست آنها در قانون بودجه موجود است)، توان فرماندهی ستاد و صف را برای غلبه بر دشمن نداشته‌اند؛ سه، هدف دشمن است و نباید مسیر آتش به سمت جبهه خودی باشد.
مراقب تحریف تعبیر «آتش به اختیار» رهبر انقلاب باشیم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *