افزایش درآمد موظفی هرمزگان

افزایش درآمد موظفی هرمزگان
ایجاد درآمد موظفی هرمزگان بر اساس قانون بودجه سال 95 حدود 30 درصد افزایش یافته است.

افزایش درآمد موظفی هرمزگان

ایجاد درآمد موظفی هرمزگان بر اساس قانون بودجه سال 95 حدود 30 درصد افزایش یافته است.
افزایش درآمد موظفی هرمزگان

نفت آموزش پرورش دولتی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *